Hội Nghị Quy Chế Tứ Niên Lần Thứ 27 của SEIU

Bầu Chọn ↗ Trình Tự Công Việc ↗


Báo Cáo Của Ủy Ban Roll Call/Điểm Danh


Tài Liệu Quan Trọng


Nghị Quyết Đề Xuất do Ủy Ban Nghị Quyết đưa ra để Phê duyệt.


Nghị Quyết Đề Xuất


Bản Sửa Đổi Đề Xuất do Ủy Ban Luật và Hiến Pháp đưa ra để Phê duyệt.


Nội Dung Sửa Đổi Hiến Pháp Đề Xuất


Điều lệ về bầu chọn viên chức


Thông Tin

Tài Liệu

Tất cả tài liệu, bao gồm cả điều lệ, nghị quyết của Hội Nghị cũng như bản sửa đổi Hiến Pháp và Quy Chế được đệ trình cho các đại biểu xem xét sẽ có trên trang web Hội Nghị tại địa chỉ https://convention.seiu.org hoặc ứng dụng Hội Nghị muộn nhất là ngày 13 tháng 7 năm 2020. Tài liệu sẽ được dịch sang các ngôn ngữ giống như ngôn ngữ phiên dịch. Ứng dụng SEIU Connect hiện đã có sẵn dành cho thiết bị Apple hoặc Android và bạn có thể tải về miễn phí tại:

Apple: https://apps.apple.com/us/app/seiu-connect/id1453908471
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.appPy4krxREy0

Bầu Chọn Viên Chức

NẾU QUÝ VỊ CẦN TRỢ GIÚP THU LẠI LÁ PHIẾU CỦA MÌNH, VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO ĐỊA CHỈ EMAIL ROLLCALL@SEIU.ORG HOẶC THEO SỐ 202-730-7056.

NẾU QUÝ VỊ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀ MUỐN CHỈ ĐỊNH MỘT NGƯỜI QUAN SÁT, VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO ĐỊA CHỈ EMAIL ROLLCALL@SEIU.ORG.

Trong trường hợp là cuộc bầu cử có nhiều người tranh cử:

 1. Nếu quý vị là một đại biểu và đã đăng nhập vào hội nghị, quý vị sẽ nhận được một email từ notice@ballotpoint.com.

  Email đó sẽ có hướng dẫn về cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Quý vị phải yêu cầu một liên kết đăng nhập. ID ĐẠI BIỂU của quý vị là ID đăng ký quý vị đã nhận được khi đăng ký tham gia hội nghị. Quý vị phải dùng địa chỉ email đã sử dụng khi đăng ký để tham gia hội nghị.

 2. Sau khi yêu cầu liên kết đăng nhập, quý vị sẽ nhận được email thứ hai từ notify@ballotpoint.com với hướng dẫn để thu lại và bỏ phiếu bầu của quý vị.

  Quý vị hãy nhấp vào liên kết trong email thứ hai này để được chuyển đến lá phiếu. Quý vị sẽ có thể bỏ phiếu cho bất kỳ vị trí đang tranh cử nào. Một số vị trí có thể bao gồm lựa chọn bỏ phiếu cho một nhóm (đối với Phó Chủ Tịch Điều Hành; Phó Chủ Tịch, Ủy Viên Hội Đồng Điều Hành, bao gồm cả ủy viên đã nghỉ hưu; và Hội Đồng Giám Sát) hoặc cho các ứng cử viên cá nhân.

 3. Quý vị có bảy (7) ngày kể từ ngày email được gửi cho quý vị để gửi lại lá phiếu của mình.

 4. Sau khi bỏ phiếu thành công, quý vị sẽ thấy thông báo xác nhận trên màn hình và nhận được email xác nhận từ notify@ballotpoint.com thông báo rằng quý vị đã bỏ phiếu thành công.

 5. Mọi thắc mắc và nếu cần hỗ trợ, quý vị vui lòng liên hệ:

  • Ủy Ban Bỏ Phiếu Điểm Danh theo địa chỉ ROLLCALL@SEIU.ORG; hoặc theo số
  • 202-730-7056
 6. Sau khi thời gian bỏ phiếu 7 ngày kết thúc, kết quả bỏ phiếu sẽ được Ballotpoint lập thành bảng và được Ủy Ban Bỏ Phiếu Điểm Danh báo cáo cho các đại biểu thông qua Trang web Hội Nghị SEIU.

Câu Hỏi, Trợ Giúp Và Hỗ Trợ

Trang web và ứng dụng sẽ là nguồn thông tin thường trực cần thiết để tất cả đại biểu đã đăng ký đều nắm được thông tin. Bạn nên thường xuyên theo dõi những trang đó để biết thông tin mới nhất.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc chuẩn bị cho một sự kiện trực tuyến còn mới lạ đối với tất cả chúng ta và có thể gây nhầm lẫn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, vui lòng gửi email tới địa chỉ Convention2020@seiu.org.