XXVII Coczteroletni Zjazd Statutowy SEIU

Wybór ↗ Porządek obrad ↗


Raport Komisji Roll Call/Skrutacyjnej


Ważne dokumenty


Projekty Uchwał rekomendowane przez Komisję ds. Uchwał do zatwierdzenia.


Projekty Uchwał


Projekty Poprawek rekomendowane przez Komisję Statutową do zatwierdzenia.


Projekty zmian w Statucie


Zasady wyborów do organów


Informacje

Dokumenty

Wszystkie dokumenty, w tym regulaminy Konwencji, uchwały oraz poprawki do Statutu i Regulaminu, które zostaną poddane obradom delegatów, będą dostępne na stronie internetowej Zjazdu pod adresem https://convention.seiu.org lub w aplikacji Zjazdu najpóźniej do 13 lipca 2020 r. Dokumenty zostaną przetłumaczone na te same języki, w których zapewniamy tłumaczenie ustne. Aplikacja SEIU Connect jest dostępna na urządzenia Apple i Android i można ją pobrać bezpłatnie pod adresem:

Apple: https://apps.apple.com/us/app/seiu-connect/id1453908471
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.appPy4krxREy0

Wybór członków organów

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY W POBRANIU KARTY DO GŁOSOWANIA, PROSIMY O KONTAKT NA ADRES E-MAIL ROLLCALL@SEIU.ORG LUB NR TEL. 202-730-7056.

JEŚLI ZOSTAŁEŚ NOMINOWANY NA KANDYDATA W WYBORACH I CHCIAŁBYŚ WYZNACZYĆ OBSERWATORA, PROSIMY O KONTAKT NA ADRES E-MAIL: ROLLCALL@SEIU.ORG.

W przypadku wyborów, których ważność została zakwestionowana:

  1. Jeśli jesteś delegatem i zalogowałeś się na konwencję wyborczą, otrzymasz e-maila z adresu notice@ballotpoint.com.

    Będzie on zawierał instrukcję, jak oddać głos w wyborach. Należy poprosić o link do zalogowania się. Twój IDENTYFIKATOR DELEGATA to identyfikator rejestracyjny, który otrzymałeś po zarejestrowaniu się na konwencję wyborczą. Należy użyć adresu e-mail wykorzystywanego do rejestracji na konwencję wyborczą.

  2. Po poproszeniu o linka do logowania głosujący otrzyma drugiego e-maila z adresu notify@ballotpoint.com z instrukcją, jak pobrać kartę do głosowania i oddać swój głos.

    Należy wtedy kliknąć link, aby przejść do karty do głosowania. Będzie można głosować na każde z zakwestionowanych stanowisk. Niektóre stanowiska mogą obejmować możliwość głosowania na listę kandydatów (na wiceprezesów wykonawczych, wiceprezesów, członków zarządu, w tym na emerytowanych członków zarządu oraz komisję obrachunkową) albo na poszczególnych kandydatów.

  3. Głosujący ma siedem (7) dni od dnia wysłania e-maila na zwrot karty do głosowania.

  4. Po oddaniu głosu na ekranie pojawi się potwierdzenie, a także przesłany zostanie e-mail potwierdzający z adresu notify@ballotpoint.com z informacją, że głosowanie przebiegło pomyślnie.

  5. W przypadku pytań albo aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z:

  6. Po zakończeniu 7-dniowego okresu głosowania wyniki zostaną podliczone przez Ballotpoint i przekazane delegatom przez Komisję Imienną na stronie internetowej konwencji wyborczej SEIU.

Pytania, pomoc i wsparcie

Strona internetowa i aplikacja będą źródłem informacji bieżących niezbędnych do informowania wszystkich rejestrujących, wobec czego zalecamy regularne sprawdzanie tych witryn pod kątem aktualności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do przygotowań do wydarzeń online i mogą być one niezrozumiałe. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub pomoc, wyślij wiadomość e-mail na adres Convention2020@seiu.org.